thegioitinhoc.vn -
EASEUS Todo Backup là một giải pháp sao lưu đầy đủ tính năng có thể tạo ra các bản sao của các tập tin, phân vùng, ổ đĩa, hoặc ngay cả toàn bộ hệ điều hành toàn bộ , và phục hồi chúng trong các sự kiện khi hệ thống hỏng hóc hoặc bị nhiễm phần mềm độc hại nặng. Mặc dù có chứa cài đặt nâng cao, nhưng công cụ giải quyết cho tất cả mọi người sử dụng, ngay cả những người còn ít kinh nghiệm.

Giao diện rõ ràng và trực quan
Với ứng dụng được đóng gói trong một giao diện thuận tiện và tổ chức tốt cung cấp dễ dàng truy cập vào tất cả các phương thức sao lưu: ổ đĩa / phân vùng, file, hệ thống, hoặc S.M.A.rR.T.. Tạo một công việc sao lưu là rất dễ dàng.
Thiết lập sao lưu rất phong phú thực tế
Bạn có thể sửa một số thiết lập sao lưu để giúp bạn tăng tốc độ công việc sao lưu và bảo vệ các tập tin hình ảnh mới. Ví dụ, có thể điều chỉnh mức độ nén, xác định ưu tiên CPU, chỉ ra các thư mục đích, chỉnh sửa chi tiết kế hoạch dự phòng, áp dụng một chiến lược hình ảnh lưu trữ, mật khẩu bảo vệ hình ảnh, cũng như lịch trình sao lưu tự động chạ một lần tự nó hoặc định kỳ. Với các thể loại sao lưu đầy đủ, gia tăng có sẵn.Sao lưu hệ thống và phục hồi:
Sao lưu toàn bộ tình trạng hệ thống bao gồm cả hệ điều hành và các ứng dụng ''on-the-fly'' mà không làm gián đoạn công việc của bạn
Tập tin và thư mục sao lưu:
Sao lưu các tập tin được chỉ định, thư mục hoặc các loại tập tin trong trường hợp bị virus tấn công, ổ đĩa cứng bị hư hỏng , hoặc xóa do tai nạn, vv tập tin đang trong sử dụng cũng có thể được sao lưu. Tất cả các tài liệu, hình ảnh, âm nhạc, video, dữ liệu cá nhân và tài chính có thể được bảo vệ tốt.Sao lưu dự phòng :
Bổ sung để sao lưu đầy đủ. Gia tăng sao lưu dự trữ những thay đổi các tập tin dựa trên các bản sao lưu mới nhất, tiết kiệm không gian đĩa và thời gian của bạn.

Lịch trình sao lưu:
Sao lưu dự phòng tự động chạy ở một thời gian xác định trước hoặc khi có sự kiện. Bằng cách lập kế hoạch một công việc sao lưu đơn giản, bạn có thể thiết lập để sao lưu hiện nay, hàng tuần, hàng tháng hoặc khi có một sự kiện nào đó chẳng hạn như khởi động hệ thống.Quản lý sao lưu:
Cho phép bạn quản lý các nhiệm vụ sao lưu và kế hoạch một cách thuận tiện. Bạn có thể thay đổi hoặc xóa một công việc sao lưu hoặc kế hoạch, xóa các tập tin hình ảnh, và thậm chí chuyển đổi một hình ảnh vv.

Công cụ cho Đĩa:
Giúp di chuyển một đĩa hoặc phân vùng vào một phân vùng mới hoặc nâng cấp đĩa dễ dàng. Trong khi ổ đĩa hoặc phân vùng sẽ xóa dữ liệu nhạy cảm của bạn hoàn toàn để bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Supported Operating Systems
Windows 10
Windows 8.1
Windows 8 32 bit and 64 bit Edition
Windows 7 SP1
Windows 7 32 bit and 64 bit Edition
Windows Vista 32 bit and 64 bit Edition
Windows XP Home Edition and Professional 32 bit and 64 bit Edition

Supported File Systems
NTFS
FAT32
FAT16
FAT12


Hardware Requirements
CPU: at least with X86 or compatible CPU with main frequency 500 MHz.
RAM: equal or larger than 1GB.
A standard PC system with mouse, keyboard and color monitor.
CD-R/RW, DVD-R/RW,DVD+R/RW or DVD+R DL drive for bootable media creation.

EaseUS Todo Backup 11.5.0.2 Size:
92.9 MB
Freeware

(x32-x64 Bit)

Bạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: