tgth.vn - WIPE là một công cụ bào mật miễn phí, dễ sử dụng và mạnh mẽ . Nó cho phép bạn bảo vệ sự riêng tư của bạn bằng cách xóa lịch sử trình duyệt và cache, làm sạch các tập tin index.dat, xóa bỏ an toàn tập tin cookie. Nó cũng an toàn xóa lịch sử tự động hoàn chỉnh và các tập tin Internet tạm thời và xóa bất kỳ dấu vết khác mà bạn để lại phía sau sau khi đã sử dụng máy tính của bạn.

WIPE loại bỏ tất cả dấu vết của trực tuyến và các hoạt động ẩn trong hệ điều hành Windows. Cũng như trong những trình duyệt phổ biến nhất (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera). Và trong rất nhiều các mục khác mà hàng ngày khi bạn sử dụng, các chương trình phần mềm. Những bằng chứng về hoạt động được ghi lại và lưu trữ bởi máy tính và những tài liệu không sử dụng cũng sẻ được xóa bỏ!

WIPE kết hợp với thuật toán US DoD 5220.22-M , Gutmann của Mỹ và Russian GOST của Nga để xóa hoàn toàn dữ liệu cá nhân và riêng tư. Điều đó làm cho những dấu vết sử dụng đã xóa không thể phục hồi.

WIPE có thêm một công cụ tích hợp để bảo vệ sự riêng tư của bạn: Lock Screen. Hãy thử phần mềm miễn phí này và khám phá ra nhiều tập tin vô hình mà Windows ghi lại trực tuyến và các hoạt động ngoại tuyến của bạn!

Các tính năng:
• Nột giải pháp đây đủ để loại bỏ các dấu vết người dùng - Wipe xóa lịch sử duyệt web, cookies, các tập tin index.dat, bộ nhớ cache, các bản ghi, các file Internet tạm thời, lịch sử tìm kiếm tự động , danh sách các tài liệu gần đây, danh sách các từ khóa trong thanh công cụ, bộ nhớ cache và nhiều khu vực khác. vv
• Xóa dấu vết được thu thập bởi Windows - Xoá lịch sử ghi chép , những dấu vết và những chứng cứ của việc sử dụng máy tính thực hiện trong Windows. Không ai có thể tìm ra những gì bạn đã làm trên máy tính của bạn.
• Xóa các dấu vết trong hơn 100 của các ứng dụng khác - Wipe cũng theo dõi làm sạch chứng cứ, các tập tin rác trong nhiều chương trình khác mà bạn đã cài đặt trên máy tính của bạn.
• Danh sách ấn tượng với việc xem trước các dấu vết - sau khi chạy Wipe làm sạch sẽ cho bạn thấy danh sách các vị trí thuận tiện của tất cả các dấu vết mà bạn có trên máy tính của bạn.
• Theo dõi xem trước - bạn có thể nhấp vào bất kỳ mục trong danh sách để xem những dấu vết (thông tin) được lưu giữ theo nó để quyết định xem bạn cần xóa nó hay không.
• Mỗi chương trình trong danh sách (bao gồm cả Windows) có nhiều lựa chọn để làm sạch. Người dùng có thể xác định những gì để làm sạch cẩn thận hơn. Mỗi khu vực có hộp kiểm của nó.
• Đóng chương trình đang chạy - Windows không cho phép xóa bất kỳ dữ liệu nếu được sử dụng bởi một số chương trình đang chạy. Wipe kiểm tra cho các chương trình đang chạy và sẽ tắt những chương trình cần thiết để dọn dẹp thành công.
• Wipe xác minh loại bỏ các dấu vết và sẽ thông báo cho bạn nếu có tập tin được ghi lại từ Registry hoặc không ghi lại sẻ bị xóa một cách chính xác.
• Không thể khôi phục lại - Wipe sử dụng chống phương pháp phục hồi, thậm chí cả tên tập tin sẽ được đổi tên thành chữ số để không ai có thể đoán nội dung của các file đã xóa.
• Wipe có thể nhắc nhở bạn làm sạch máy tính của bạn khi bạn đã hoàn tất việc duyệt Internet.
• Miễn phí cập nhật - bạn nên cập nhật Wipe để đảm bảo rằng tất cả các phần mềm mới nhất mà bạn đã cài đặt hỗ trợ bởi Wipe .

Changes in Wipe 18.01:
Congratulations with a very good news! A new version 18.00 is here! We have many changes which are related to design of the program and to it’s interface. But the most important is that new design can be customized! And by default it’s very friendly and intuitive for Windows 10 users. Here is the list of changes:

  • The navigation bar (blue panel on the left) will disappear now when you view the list of supported areas or view the contents of any area. This will give you extra space on the screen for really important things. Thank you for your ideas! We really dont want to waste valuable screen space!
  • We have returned icons of supported programs to the list.
  • Added support for browser Comodo Dragon 76 (future version).
  • Added support for browser Comodo IceDragon 65 (current version).
  • Added support for browser Opera 62 and 63 (current and future version).
Size: 540KB
Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: