tgth.vn - FreeFileSync là một công cụ so sánh thư mục và đồng bộ hóa mã nguồn mở . Nó được tối ưu hóa cho hiệu suất cao và khả năng sử dụng mà không có giao diện UI bị hạn chế hoặc quá tải.

FreeFileSync cho phép bạn đồng bộ hóa các tập tin giữa hai thư mục hoặc ổ đĩa. Bạn có thể nhân bản hai thư mục để tạo bản sao chính xác của thư mục nguồn. Hoặc thực hiện đồng bộ hoá hai chiều sẽ sao chép các tập tin mới hoặc cập nhật theo cả hai hướng.

FreeFileSync có hỗ trợ Unicode và hỗ trợ mạng. Cơ sở dữ liệu đồng bộ hóa để lan truyền các tập tin đã xóa và phát hiện xung đột. Cũng hỗ trợ nhiều cặp thư mục với cấu hình khác biệt.

Sự hỗ trợ đầy đủ cho Windows Symbolic Links và Windows Junction Points cũng có sẵn. Hơn nữa, chương trình hỗ trợ một chế độ Cập nhật sẽ chỉ sao chép các tập tin được mới hoặc đã được thay đổi.

Các tính năng chính:
+ Phát hiện các tập tin di chuyển và đổi tên
+ Sao chép các tập tin bị khóa bằng Windows Volume Shadow Copy Service. (Chỉ dành cho Windows)
+ Hỗ trợ cho nhiều cặp thư mục với cấu hình khác biệt
+ So sánh các tập tin (bytewise hoặc theo ngày) và đồng bộ hóa chúng.
+ Tạo công việc hàng loạt để đồng bộ hóa tự động có hoặc không có GUI.
+ Tối ưu hóa hiệu suất, mã hoá trong C + + đầy đủ.
+ Tạo dựng Native 32 32 và 64 bit
+ Đa nền tảng
+ Hỗ trợ đầy đủ cho các liên kết tượng trưng Windows và Linux và điểm nối Junction của Windows.
+ Hỗ trợ đầy đủ unicode.
+ Hỗ trợ toàn mạng.
+ Tích hợp hỗ trợ cho các tên tập tin rất dài (nhiều hơn MAX_PATH = 260 ký tự).
+ Sao chép luồng dữ liệu thay thế NTFS, các thuộc tính nén và mật mã tập tin
+ Hỗ trợ tệp lớn hơn 4 GB.
+ Tùy chọn để di chuyển các tập tin vào Thùng rác thay vì xóa / ghi đè chúng.
+ Bỏ qua thư mục "RECYCLER" và "System Volume Information" với bộ lọc mặc định.
+ Xóa bỏ trước khi sao chép: Tránh việc thiếu dung lượng đĩa cho công việc đồng bộ hóa lớn.
+ Chức năng lọc bao gồm / loại trừ các tập tin từ đồng bộ hóa.
+ Tự động xử lý thay đổi thời gian trên Volumes FAT / FAT32.
+ Phiên bản Portable có sẵn (lựa chọn thông qua trình cài đặt).
+ Chọn để cập nhật trực tuyến tự động.
+ Các phiên bản được bản địa hoá có sẵn cho nhiều ngôn ngữ.
+ Tạo bản sao lưu định kỳ với macro% time%,% date% trong tên thư mục
+ Sao chép tập tin tạo / sửa đổi khi đồng bộ.
+ và còn nhiều hơn nữa

Changes in FreeFileSync 10.12 (2019-06-13):

 • Allow to rename configurations via context menu
 • Work around hang on SMB network with broken FileFullDirectoryInformation
 • Work around SMB share returning empty item name
 • Detect and preempt keyman64.dll crash on exit
 • Manage notification sounds via global options dialog
 • Support 32-bit Debian Jessie and later releases
 • Work around silent failure to case-only rename on FAT drives (Windows 10)
 • Simplified installation folder structure
 • Update main grid scrollbars when resizing columns on other side
 • Preserve input focus when clicking on grid column label
 • Buffer result of process path normalization
 • Mirror middle grid icons for RTL layout (Linux)
 • Force LTR layout until wxWidgets supports RTL (macOS)
 • Fixed pair scrolling mismatch when grid height is exceeded by one row
 • Fixed startup failure due to missing /etc/machine-id (Linux)


Homepage – Bạn phải đăng ký để thấy được link
Size: 13.4 MB

Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: