BackupAssist Desktop 10.4.5 + Patch | 110.03 MB


BackupAssist được tạo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phần mềm sao lưu Windows giữ dữ liệu của bạn an toàn. Không bao giờ bị mất dữ liệu. Sử dụng BackupAssist để thực hiện sao lưu cục bộ và bên ngoài để bảo vệ máy chủ của bạn.

Có một số loại công việc sao lưu mà bạn có thể chọn, chẳng hạn như tạo ảnh ổ đĩa, sao chép dữ liệu, nén ZIP 64 bit và sao lưu SQL hoặc e-mail. Bất kể bạn chọn loại nào, bạn đều phải thông qua trình hướng dẫn cài đặt cho phép bạn thiết lập các chi tiết như thư mục nguồn, vị trí đích, lịch trình để lặp lại thao tác, tên và một mô tả ngắn.


Bạn phải đăng ký để thấy được link

Sao lưu
• Hệ thống hoàn chỉnh
• Ảo hoặc vật lý
• Tập tin, thư mục, ứng dụng
• Sao lưu tại chỗ, đám mây
• Sao lưu gia tăng

Phục hồi dữ liệu

• Chức năng "Phục hồi tập tin"
• Công cụ tìm kiếm mạnh mẽ
• Tải xuống bản sao lưu
• Instant SQL
• Separate Mailings

Phục hồi các sự cố
• Phục hồi Bare Metal
• Sửa chữa máy ảo ngay lập tức
• Không tin tưởng phần cứng
• Tùy chỉnh các công cụ khởi động
• Giá trị RPO và RTO thấp

Quản lý trang web
• Quản lý từ một màn hình
• Sao lưu từ xa, khôi phục
• Báo cáo toàn cầu
• Ứng dụng web dễ dàng
• Triển khai từ xa

Bảo vệ từ tống tiền
• Bảo vệ Ransomware
• Phát hiện ransomware
• Thông báo qua SMS và email
• Quét thủ công
• Dễ dàng triển khai các chức năngHệ điều hành:
- Microsoft Windows Server 2016 family
- Microsoft Windows Server 2012 R2 family
- Microsoft Windows Server 2012 family
- Microsoft Windows Server 2008 R2 family
- Microsoft Windows Server 2008 family (64 bit)
- Microsoft Windows Small Business Server 2011 (Standard, Essentials & Premium)
- Microsoft Windows Essential Business Server 2011 (Standard & Premium)
- Microsoft Windows Small Business Server 2008 (Standard, Essentials & Premium)
- Microsoft Windows Essential Business Server 2008 (Standard & Premium)
- Microsoft Windows Storage Server 2008 R2
- Microsoft Windows Storage Server 2008
- Windows 10 (Professional, Enterprise) (32-bit/64-bit)
- Windows 8/8.1 (Professional, Enterprise) (32-bit/64-bit)
- Windows 7 (Professional, Enterprise & Ultimate) (32-bit/64-bit)
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link


Hãy đọc tập tin tải về txt - hướng dẫn bạn cài đặt

Chủ đề tương tự: