File Manager Soft System Tools 2014 (DC 03.2014) | Size: (14.01 MB)
Thegioitinhoc.vn
FMS File Size là một phần mềm sử dụng công cụ phân tích để quét toàn bộ ổ đĩa hoặc thư mục của bạn và hiển thị các loại báo cáo chi tiết cho bạn , chẳng hạn như rỗng Báo cáo thư mục, Báo cáo tập tin rỗng , Báo cáo tập tin lớn nhất , Báo cáo tập tin Cũ nhất , thậm chí tập tin Không bao giờ sử dụng , vv


Tính năng chính :
1.FMS File Analyzer :
FMS File Analyzer là một cách quản lý không gian đĩa cứng mạnh mẽ và linh hoạt cho Windows All.Tìm ra những thư mục lớn nhất , trong đó các loại tập tin, và hiển thị cho bạn các tập tin với ngày truy cập cuối cùng hoặc ngày ghi trên ổ đĩa của bạn . Với các biểu đồ 3D , nó rất dễ dàng để trực quan theo dõi việc sử dụng đĩa và xem kích cỡ của tất cả các thư mục bao gồm subfolders theo các bảng xếp hạng , bạn có thể tìm hiểu và tổ chức các tập tin với phần mở rộng tập tin giống nhau, cùng phạm vi kích thước tập tin hoặc cùng độ tuổi tập tin...


2.FMS File Catalog
FMS File Catalog là một công cụ giúp bạn liệt kê các tập tin của bạn và bất kỳ loại chương trình nào trên ổ đĩa. Nó sẽ quét đĩa cứng của bạn và sau đó phân loại và lưu các thông tin . Bạn có thể thu thập các Thông tin của đĩa CD của bạn và xuất nó như là một XML file. Khi bạn muốn có một tập tin, kiểm tra thông tin của tập tin XML, bạn có thể tìm thấy những đĩa CD các tập tin trực tiếp và nhanh chóng.


3.FMS File Date Changer
Cho phép bạn thay đổi hoặc sửa đổi các ngày (timestamp) cho một hoặc nhiều tập tin , thư mục và các thư mục con , chẳng hạn như ngày tạo , ngày sửa đổi cuối cùng hoặc ngày cuối cùng truy cập dễ dàng .


4.FMS File Size
Là một không gian đĩa dễ sử dụng công cụ phân tích để quét toàn bộ ổ đĩa hoặc thư mục của bạn và hiển thị các loại báo cáo chi tiết cho bạn.


5.FMS Empty File Remover
Tự động kiểm tra và xóa các tập tin trống trên đĩa cứng của bạn .


6.FMS Excel Merge
Là một phần mềm Merge các tập tin Excel có thể giúp bạn kết hợp nhiều yếu tố hoặc sách bài tập thành một.Homepage
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: