thegioitinhoc.vn - HDDExpert kiểm tra sức khỏe và hiệu suất ổ đĩa của bạn

HDDExpert cung cấp cho bạn một tầm nhìn rõ ràng về sức khỏe ổ cứng và hiệu suất và chuyển vào thuộc tính S.M.A.R.T để bạn có thể đọc được. Sau đó đề nghị bạn bảo trì (nâng cấp quạt , mua phụ tùng, sao lưu, ...) tùy thuộc vào số lượng những sự cố phát hiện trên ổ đĩa cứng của bạn.

Tính năng


Giải mã những thuộc tính S.M.A.R.T. rõ ràng.
S.M.A.R.T. phân loại thuộc tính: những sự cố, sức khỏe, hiệu suất, nhiệt độ, ..
Đề nghị bảo trì: Nâng cấp quạt, mua phụ tùng, sao lưu ... tùy thuộc vào những sự kiện
Giao diện người dùng thân thiện
Hỗ trợ quốc tế. hóa
Bạn phải đăng ký để thấy được link


Bạn phải đăng ký để thấy được link


Win 8 / Win 7 / Vista/ XP


Chủ đề tương tự: