(thegioitinhoc.vn)
Process Lasso là một quá trình tối ưu hóa và tiện ích tự động hóa với một công nghệ mới độc đáo sẽ giúp cải thiện hoạt động của máy tính và sự ổn định của CPU. Công nghệ độc đáo của Process Lasso được gọi là ProBalance (Process Balance) sẽ cải thiện sự ổn định của máy tính của bạn thông qua tối ưu hóa quá trình ưu tiên. Nó giúp làm giảm hiện tượng bị treo máy tính của bạn bằng cách điều chỉnh cho các chương trình được ưu theo yêu cầu và tạm thời giảm ưu tiên 1 số chương trình. Process Lasso cung cấp nhiều cách để kiểm soát đầy đủ các CPU của bạn được phân bổ để chạy chương trình.Tính năng chính:

- Ngăn chặn các tiến trình khỏi độc chiếm (các) CPU
- Tối ưu mức ưu tiên linh động với ProBalance
- Thiết lập mức ưu tiên và ấn định CPU vĩnh viễn

- Tăng tốc các chương trình đang hoạt động trên màn hình
- Giới hạn số tiến trình của cùng 1 chương trình
- Không cho phép chương trình chạy
- Giữ các tiến trình luôn chạy (tự khởi động lại nếu ngừng)
- Biểu đồ thể hiện độ phản hồi hệ thống độc đáo
Process Lasso chạy trên tất cả các phiên bản của Windows 2000, XP, 2003, 2008, Vista, và Windows 7.
Phiên bản 5 cho biết thêm nhiều tính năng, bao gồm I / O ưu tiên (mặc định và hiện tại), mặc định Power Schemes, tránh đánh lõi HyperThreaded, thông tin cập nhật tự động, và nhiều hơn nữa.


Những thay đổi mới:
http://bitsum.com/changelog/pl/changes.htm


Trang chủ
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Download
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: