Danh sách các apps có thể xóa, yêu cầu máy phải root sẵn
Có thể dùng Root Explorer.
AccuweatherDaemon
AccuweatherWidget
AccuweatherWidget_Main: 3 apps này là đồng hồ + thời tiết
AllshareDMC
AllshareMediaServer
AllSharePlay
AllshareService: 4 apps này là chia sẻ file giữa các thiết bị của samsung
rm /system/app/AnalogClockSimple.apk - Widget đồng hồ kim
rm /system/app/AnalogClockUnique.apk- Widget đồng hồ kim
rm /system/app/BluetoothTest.apk
rm /system/app/ChatON.apk - dịch vụ chat của SS
rm /system/app/ChocoEUKor.apk
rm /system/app/ChromeBookmarksSyncAdapter.apk
rm /system/app/DeepSea.apk - hình động
rm /system/app/DigitalClock.apk - Widget đồng hồ số
rm /system/app/Divx.apk
rm /system/app/DualClockAnalog.apk - Widget đồng hồ kim
rm /system/app/DualClockDigital.apk - Widget đồng hồ kim
rm /system/app/Exchange.apk - mail exchange server ai dùng thì ko nên xóa
rm /system/app/EdmVpnServices.apk - VPN
rm /system/app/FotaClient.apk
rm /system/app/FactoryTest.apk
rm /system/app/FWUpgrade.apk
rm /system/app/GoogleBackupTransport.apk
rm /system/app/GooglePartnerSetup.apk
rm /system/app/GoogleTTS.apk
rm /system/app/GameHub_2.0_ICS.apk
rm /system/app/GoogleFeedback.apk
rm /system/app/Kies.apk - Kết nối không dây với máy tính - Dùng Airdroid free trên google play
rm /system/app/kieswifi.apk
rm /system/app/Lcdtest.apk - Lệnh *#0*# test máy
rm /system/app/LuminousDots.apk - Hình động
rm /system/app/MoreServices.apk
rm /system/app/MH_20_ICS_HHP.apk
rm /system/app/MobilePrint.apk - kết nối máy in SS
rm /system/app/MobileTrackerEngineTwo.apk
rm /system/app/PhaseBeam.apk
rm /system/app/PlusOne.apk
rm /system/app/PolarisViewer.apk - Chỉ xem office, không cho chỉnh sửa
rm /system/app/PhotoWall.apk - Hình động
rm /system/app/SamsungApps.apk - app vào kho ứng dụng SS
rm /system/app/SamsungAppsUNA3.apk
rm /system/app/Samsungservice.apk
rm /system/app/SamsungChineseIME_HKTW_Phone.apk - Bộ gõ tiếng Hoa
rm /system/app/SecLiveWallpapersPicker.apk
rm /system/app/SelfTestMode.apk
rm /system/app/ShaoNv.apk
rm /system/app/SSuggest.apk
rm /system/app/talkback.apk
rm /system/app/TrimApp_phone.apk
rm /system/app/VideoHub.apk
rm /system/app/WebManual.apk
rm /system/app/WlanTest.apk
rm /system/app/wssyncmlnps.apk
rm /system/app/YahoonewsDaemon.apk - cập nhật tin tức SS
rm /system/app/YahoonewsWidget.apk
rm /system/app/YahoostockDaemon.apk
rm /system/app/YahoostockWidget.apk
rm /system/app/Stk.apk - Live data thông báo tin tức của nhà mạng
rm /system/app/VoiceSearch.apk
rm /system/app/WeatherWall.apk - hình nền động
rm /system/app/SNS.apk - đăng nhập facebook
rm /system/app/SyncmlDM.apk - update FW
rm /system/app/SyncmlDS.apk
Muốn phục hồi thì up nguyên file *.zip qua cwm recovery.
Code:
http://www.wuala.com/lexullde/SGS3/Instalables/
Hướng dẫn cách xóa bằng Root explore.
Truy cập vào đường dẫn System/app như hình dưới. Nhìn bên góc phải màn hình mặc định nó là Mount R/W nó không cho phép bạn delete phải, nhấn chuyển thành Mount R/O như hình dưới mới cho phép xóa.


Vài trường hợp xóa xong vẫn chưa mất icon trong Ứng dụng thì khởi động lại máy.

Similar Threads: