cho em hỏi sao em upload 1 tập phim 45 phút lên web nhưng khi mở lên nó chỉ chạy vài giây là kết thúc
như vậy là bị gì vậy

Chủ đề tương tự: