tgth.vn -Tạo thiết kế hấp dẫn, tương tác cơ bản trên HTML5 và đồ họa chuyển động có thể chạy trên bất kỳ thiết bị


Google Web Designer là một ứng dụng web cao cấp, được tích hợp với HTML5 cho phép bạn thiết kế và tạo quảng cáo HTML5 và nội dung trang web bằng cách sử dụng một giao diện trực quan và mã tích hợp. Sử dụng Google Web Designer bạn có thể xem nội dung thiết kế được tạo ra bằng cách sử dụng các công cụ vẽ, văn bản, và các đối tượng 3D, và bạn có thể tạo hoạt hình các đối tượng trên một . Một khi bạn đã hoàn tất việc tạo ra nội dung , kết quả đầu ra Google Web Designer rõ ràng mà mọi người có thể đọc được HTML5 , CSS3 và Javascript.


Khi bạn tạo các quảng cáo với Google Web Designer, bạn có thể sử dụng một thư viện của các thành phần cho phép bạn thêm phòng trưng bày hình ảnh, video, các công cụ về mạng lưới quảng cáo, và nhiều hơn nữa.


Xem Mã của Google Web Designer để bạn tạo CSS, JavaScript, và các tập tin XML, sử dụng làm nổi bật cú pháp và mã tự động đầy đủ để làm cho mã của bạn dễ dàng hơn để viết và lỗi ít hơn.


Google Web Designer là có sẵn cho Mac và Windows .


- Để bắt đầu:
Chúng ta có thể tạo ra một tập tin trống mới cho HTML, CSS, JavaScript, XML và Google Ads, trong đó cung cấp một tập hợp các kích thước quảng cáo được xác định trước đó cũng là tiêu chuẩn của định dạng quảng cáo Google AdSense. Tạo tập tin mới đòi hỏi chúng ta phải xác định tiêu đề tài liệu , tên, vị trí đã lưu .


-Chế độ hình ảnh động
Đây là điều mà chúng ta không thể tìm thấy trong trang web của ứng dụng sáng tạo khác - có các chế độ hoạt hình .


Có hai lựa chọn trong Animation Mode: Quick , mà cho chúng ta thanh công cụ đơn giản để tạo hình ảnh động cơ bản và Advanced , sẽ cho chúng ta thanh công cụ cao cấp để sắp xếp các hình ảnh động phức tạp hơn. Chúng ta cũng có thể lựa chọn giữa các chế độ khi tập tin đã được tạo ra .


- Thêm phần tử mới
Google Web Designer cung cấp một tập hợp các tiêu chuẩn giao diện người dùng , đó là dễ dàng để làm quen với nó. Thanh công cụ trái cho phép bạn chọn công cụ để thêm vào phần tử mới - Các yếu tố được tạo mặc định sẽ là phần tử . Tuy nhiên, bạn có thể có nó thay đổi.

-Chọn công cụ Tag .


1 - Đến thanh công cụ ở trên
2 - Chọn Custom Element..
3 - Xác định các yếu tố bạn muốn thêm vào.

Trên thanh công cụ bên phải, bạn có thể thay đổi thuộc tính của phần tử như Padding, Margin, Dimension, Border, cũng như nhìn thấy tất cả các quy tắc CSS được áp dụng trên các phần tử.


Hơn nữa, Google đã tạo ra một tổng quan về giao diện người dùng trong đoạn video sau đây . Xem nó để có được một tầm nhìn sâu sắc hơn nữã

Hoạt hình
Đây là nơi mà chúng ta xây dựng hình ảnh động với HTML5 và CSS3 . Tính năng này được giải thích tốt hơn với một bản demo trực tiếp, và Google có một cho rằng , đó dễ dàng hơn rất nhiều để sắp đặt hơn . thưởng thức :

Download: Bạn phải đăng ký để thấy được link | 1.0 MB (Freeware)


Chủ đề tương tự: