Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Niềng răng có đau không? Đau hay không đau?

Bài gửi của bạn

Một ngàn trừ một còn mấy? (trả lời bằng số)