Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Martial ca ngợi Solsa

Bài gửi của bạn

Bốn mươi hai trừ một còn mấy? (trả lời bằng số)