Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Sốc nặng với giá máy lạnh tủ đứng rẻ như cho tại Hải Long Vân.

Bài gửi của bạn

Năm ngàn trừ năm ngàn còn mấy? (trả lời bằng số)