Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Sự kiện lớn của Apple sắp diễn ra, nhưng “nhân vật chính” sẽ không còn là iPhone

Bài gửi của bạn

Tám mươi trừ hai còn mấy? (trả lời bằng số)