Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Truyền thông Myanmar tiết lộ kế hoạch Bphone 3 tại nước này

Bài gửi của bạn

Năm mươi bảy cộng một bằng mấy? (trả lời bằng số)