Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Bị Intel và Microsoft “nghỉ chơi”, Huawei buộc phải tạm ngừng sản xuất và bán laptop mới

Bài gửi của bạn

Ba mươi ba cộng năm bằng mấy? (trả lời bằng số)