Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Bị Intel và Microsoft “nghỉ chơi”, Huawei buộc phải tạm ngừng sản xuất và bán laptop mới

Bài gửi của bạn

Năm nhân bốn bằng mấy? (trả lời bằng số)