Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Microsoft có động thái bất ngờ, chuẩn bị “nghỉ chơi” Huawei?

Bài gửi của bạn

Một trăm năm mươi trừ năm còn mấy? (trả lời bằng số)