Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Nang mũi bọc sụn

Bài gửi của bạn

Mười nhân hai bằng mấy? (trả lời bằng số)