Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Hỏi về vấn đề học công nghệ thông tin ở đâu ?

Bài gửi của bạn

Chín cộng năm bằng mấy? (trả lời bằng số)