Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: Help me! Đang cần get link fshare gấp..!

Bài gửi của bạn

Hai nhân năm bằng mấy? (trả lời bằng số)