Gửi trang cho bạn bè

Chủ đề: [ Hỏi ] Preview trên thanh trong Current Time trong After Effects

Bài gửi của bạn

Mười nhân hai bằng mấy? (trả lời bằng số)