Bạn ơi cái Word 2003 là bản Full hay là bản rút gọn vậy, dung lượng sao nhẹ quá. Chạy OK chứ!!! Mình đang phân vân, không biết nó có sau khi cài đặt nó có đầy đủ như bản Full gốc hay không???