all các cách bạn hướng dẫn mình làm cách 4 và cách 1, 2 thì ko thực hiện dc bởi ko có hiển thị nhưng vẫn ko dc. nhờ mọi người chia sẻ và giúp mình với