thực ra dùng cái này crack ngon lành rồi nhưng khi nó tự update thì vẫn bị phát hiện là key giả !
nên chặn update ,