Bổ sung link download free cho anh em nào ko có Tk vip:
Link Cài đặt: http://www.filedwon.info/nuaxaoedwk0u/KIS_16.0.0.614add_key.rar.html
Link Repack Tiêng Anh:...