uhm.mình cũng đang dùng Xilisoft Video Converter Ultimate 7.0 thấy cũng rất tốt đó bạn:)