Giới thiệu

Driver là trình điều khiển để hệ điều hành làm việc được với các phần cứng trong máy tính. Sau khi cài win thì việc cài đầy đủ driver nếu win không tự nhận được hết là điều hết sức quan...