http://i67.tinypic.com/2hda6wz.jpgtgth.vn - KMS Tools -Là tập hợp các trình kích hoạt từ Ratiborus cho Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, Office...