Soft này dùng ngon lắm. Phải chi có key full thì tốt quá!
Thanks!