không xác nhận được tài khoản vì mở email lên trong đó có quảng cao che hết trang rồi k tắt được quảng cáo làm sao mà xác nhận được