Phát hiện lỗ hổng bảo mật trong 40 kernel driver của 20 nhà sản xuất linh kiện PC nổi tiếng


Trong số đó có nhiều cái tên nhà nhà đều biết như Intel, AMD, NVIDIA, ASRock, AMI, Gigabyte, Realtek,...