Trong quan niệm dân gian của người việt. Mỗi người khi sinh ra đều mang trong mình các yếu tố về THIÊN ĐỊA KHÍ. Vì vậy để sống tốt thì phải đáp ứng sự hài hòa với thiên nhiên. Chính vì thế khi thiết...