http://i65.tinypic.com/2s6scyh.jpg

Windows được thực hiện trên cơ sở của hình ảnh gốc từ MSDN. Đã được tích hợp ngôn ngữ với Tiếng Anh và Tiếng Nga và cập nhật đến tháng 9, năm 2016.
...