Đất không có sổ, đất bị dính quy hoạch nhà nước, đất không được cấp phép xây dựng, đất vẫn chưa chuyển mục đích sử. Đó chính là tất cả nỗi lo của nhà đầu tư hiện tại nhưng những vấn đề đó đã được...