https://www.indiegalacdn.com/imgs/devs/freebies/products/203f9b42-c240-4449-80ff-5fef404923a9/prodcover/1564835738.png

"Lumber Island - That Special Place" là một cuộc phiêu lưu kinh dị...