http://i64.tinypic.com/2eodslz.jpg


tgth.vn - Kodi (trước đây gọi là XBMC) phần mềm nghe nhạc đã giành được giải thưởng , tự do và nguồn mở (GPL) và vui chơi giải trí có...