Mấy bác cho em hỏi em đang xài con wifi của FPT 8Mbp! Tình hình là em gắn con nó để xài cho các em điện thoại và dùng 1 cái modum xài dây! em đã tùy chỉnh thông số phù hợp cũng như đổi địa chỉ IP cho...