Sau đây là 1 số lỗi mà mọi người không thể vào được wow hoặc cài các phần mềm khác như Format Factory ......

"C:\Program Files\World of Warcraft\Wow.exe
This application has failed to start...