1. Thông tin triển lãm Pharmed Vietnam

Triển lãm y tế quốc tế – Pharmed Vietnam 2019 lần thứ 14, sự kiện dành riêng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và khám chữa...