http://i64.tinypic.com/2wqa9gx.jpgtgth.vn - Helium Music Manager là một trình quản lý âm nhạc mà có thể rip, tag, phát lại, duyệt, tìm kiếm, đổi tên, ghi và đồng bộ hóa...