Chỉ dành cho những nhà đầu tư đã từng mua đất nền và biệt thự mới được mua dự án này và đặc biệt được mua suất nội bộ với giá rẻ hơn 100tr
Tham khảo ngay để biết thêm chi tiết: Bạn phải đăng ký để thấy được link
Nhắc lại chỉ những người đã từng mua đất nền và biệt thự mới được mua dự án này


Bạn phải đăng ký để thấy được link