Bạn là người lao động. Bạn cần những thông tin về Bạn phải đăng ký để thấy được link và những quy định về lương cơ bản. Hãy cùng chúng tôi tham khảo qua bài viết.

Bạn là người lao động. Bạn cần những thông tin về lương cứng và những quy định về lương cơ bản. Hãy cùng chúng tôi tham khảo qua bài viết.

Lương cứng


 • Lương cứng là tiền lương cao hơn so với lương cơ bản. Người có thu nhập lương cứng đa số là các doanh nhân hay những người làm tại các công ty nước ngoài.


 • Tiền lương là sự trả công hoặc thu nhập mà có thể biểu hiện bằng tiền và được ấn định bằng thoả thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, hoặc bằng pháp luật, pháp quy Quốc gia, do người sử dụng lao động phải trả cho người lao động theo hợp đồng lao động cho một công việc đã thực hiện hay sẽ phải thực hiện, hoặc những dịch vụ đã làm hoặc sẽ phải làm.
 • Số tiền thù lao trả cho người lao động theo định kỳ, thường là hàng tháng.
 • Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, người thuê lao động trả công cho người lao động (công nhân viên chức) theo số lượng và chất lượng lao động họ đã đóng góp. Mức tiền lương sẽ khác nhau giữa các ngành nghề khác nhau do người lao động cung cấp giá trị lao động khác nhau. Mức tiền lương cũng phụ thuộc vào nơi thuê lao động và nhu cầu.
 • Nếu nhu cầu về lao động cao thì tiền lương sẽ có xu hướng tăng. Ngược lại, tiền lương sẽ có xu hướng giảm ở nơi thừa lao động. Tiền lương của người lao động tại một số quốc gia cũng chênh lệch lệch nếu giới tính, chủng tộc của họ khác nhau.

Lương cơ bản khác lương cứng


 • Lương cơ bản là mức lương đã qua thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động được ghi rõ trong hợp đồng lao động, là cơ sở để tính tiền công, tiền lương hàng tháng mà người lao động sẽ nhận trong doanh nghiệp đó.
 • Lương cơ bản của một lao động không chỉ phụ thuộc vào thỏa thuận mà còn phụ thuộc vào tính chất và yêu cầu công việc cụ thể.
 • Lương cơ bản không bao gồm tiền thưởng, phúc lợi và các khoản bổ sung khác, do đó lương cơ bản không phải lương thực nhận của người lao động. Hay lương cơ bản chính là mức lương thấp nhất và người lao động nhận được khi làm việc trong doanh nghiệp.
 • Lương cơ bản chỉ là mức lương trung bình thu nhập của người lao động. Lương cứng có mức cao hơn lương cơ bản rất nhiều.

Lương cơ bản 2019 của người lao động trong doanh nghiệp:


 • Lương cơ bản của người lao động làm việc trong doanh nghiệp chính là mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ. Căn cứ Nghị định 157/2018/NĐ-CP, mức lương cơ bản 2019 của đối tượng này như sau:
 • Mức lương tối thiểu vùng 2019 như sau:


 • Lương cơ bản vùng 1: 4,18 triệu đồng/tháng
 • Lương cơ bản vùng 2: 3,71 triệu đồng/tháng
 • Lương cơ bản vùng 3: 3,25 triệu đồng/tháng
 • Lương cơ bản vùng 4: 2,92 triệu đồng/tháng.


 • Lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Nhà nước
 • Mức lương cơ bản của đối tượng này được tính theo công chức:


 • Lương cơ bản = Lương cơ sở x Hệ số lương


 • Trong đó, mức lương cơ sở năm 2019 có sự điều chỉnh như sau:


 • Từ 01/01 – 30/06/2019: 1,39 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP)
 • Từ 01/07 – 31/12/2019: 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết 70/2018/QH14).
 • Xem thêm: Bảng lương cán bộ, công chức năm 2019

Cách tính lương cơ bản 2019


 • Tùy theo tính chất công việc. mức lương cơ bản của mỗi đối tượng lao động sẽ khác nhau. Cụ thể, lương cơ bản của lao động làm việc trong nhà nước sẽ khác với lương cơ bản của lao động làm việc tại các cơ quan, công ty tư nhân (doanh nghiệp)
 • Căn cứ Nghị định 157/2018/NĐ-CP, mức lương cơ bản của người lao động sẽ là mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ. Cụ thể như sau:


 • Lương cơ bản vùng 1: 4,18 triệu đồng/tháng
 • Lương cơ bản vùng 2: 3,71 triệu đồng/tháng
 • Lương cơ bản vùng 3: 3,25 triệu đồng/tháng
 • Lương cơ bản vùng 4: 2,92 triệu đồng/tháng


 • Như vậy, đối với một lao động làm việc tại doanh nghiệp, mức lương cơ bản sẽ không được thấp hơn lương tối thiểu vùng. Đồng thời lương cơ bản cũng sẽ được thỏa thuận theo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và kí kết trong hợp đồng lao động kèm theo.
 • Đối với đối tượng này, lương cơ bản có sự tính toán đặc biệt hơn so với đối tượng lao động làm việc tại doanh nghiệp tư nhân.

Lương cơ bản của đối tượng này được tính như sau: Lương cơ bản = Lương cơ sở x hệ số lươngTrong đó, mức lương cơ sở năm 2019 được nhà nước quy định như sau:
 • Từ 01/01 – 30/06/2019: 1,39 triệu đồng/tháng (theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP)
 • Từ 01/07 – 31/12/2019: 1,49 triệu đồng/tháng (theo Nghị quyết 70/2018/QH14

Một số lưu ý:


 • Trước năm 2018, lương cơ bản được coi là mức để đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, luật bảo hiểm xã hội năm 2018 có sửa đổi quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bao gồm tổng lương của người lao động tức là: lương cơ bán, lương thưởng và lương phụ cấp khác.
 • Lương cơ bản không được thấp hơn mức tối thiểu vùng và phải cộng thêm từ 7% đối với đối tượng đã qua học nghề.
 • Mức lương tối thiểu vùng sẽ được thay đổi hằng năm và cập nhật sau khi họp Hội đồng tiền lương quốc gia

Trên đây là một số thông tin về lương cứng, lương cơ bản và cách tính lương. Mong rằng những nội dung hữu ích trên sẽ giúp được kế toán viên trong việc tính lương chính xác cho người lao động.

Tìm kiếm ngay các cơ hội việc làm hấp dẫn ngay hôm nay tại Bạn phải đăng ký để thấy được link