Bạn phải đăng ký để thấy được link
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, nó tạo ra của cải vật chất các giá trị tinh thần xã hội. Trong quá trình lao động NLĐ luôn tiếp xúc vs máy móc, trang thiết bị, công cụ và môi trường. Vậy AT lao động có vai trò ntn?
Quá trình lao động luôn ẩn chứa những mối nguy hiểm rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. Vì vậy để hạn chế những rủi ro có thể gặp phải chúng ta cần nâng cao vấn đề an toàn vệ sinh lao động luôn được các DN đặt lên hàng đầu.
Mức độ quan trọng của an toàn LĐ
Trong quá trình LĐ nhằm tạo ra của cải vật chất phục vụ nhu cầu của con người luôn ẩn chứa những rủi ro, tai nạn. Chính điều này việc đảm bảo ATLĐ là cần thiết, nó đảm bảo quyền, lợi ích cho người công nhân cũng như các DN. Ở đâu có lao động ở đó có bảo hộ LĐ.
Về phía NN đã đưa ra những bộ luật về ATLĐ để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người lao động.
Cty Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
Hotline: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)
Email: Bạn phải đăng ký để thấy được link
Tham khảo: Bạn phải đăng ký để thấy được link