v Chuyên gia tài chính Bạn phải đăng ký để thấy được link và ngôi sao của Shark Tank Mỹ - Kevin O'Leary nói rằng trả lãi suất Bạn phải đăng ký để thấy được link cao cho thẻ tín dụng là điều 'điên rồ' và cần phải tránh bằng mọi giá. Ông nói với CNBC rằng, sai lầm lớn nhất của những người trẻ Bạn phải đăng ký để thấy được link là cho rằng nợ thẻ thì miễn phí.

"Mọi người sử dụng thẻ tín dụng theo cách thực sự phi thường. Họ cho rằng sẽ không mất gì khi cà thẻ tín dụng", O'Leary khuyến nghị một giải pháp rất đơn giản là 'Đừng tiêu nhiều hơn số tiền bạn kiếm được'.