Tăng cường bộ nhớ chuyên nghiệp được sử dụng để tăng tốc máy tính


Bạn phải đăng ký để thấy được link

Uniture Memory Booster tăng cường bộ nhớ chuyên nghiệp được sử dụng để tăng tốc máy tính. Để có chức năng mạnh mẽ, Uniture Memory Booster có thể miễn phí lên RAM , tự động và nén lại bộ nhớ hệ thống để làm cho các tiến trình chạy nhanh hơn với sự ổn định lớn hơn. Đây là tính năng phong phú và dễ sử dụng . Nhấp chuột vào một nút wizard có thể giúp người dùng thiết lập lần lượt các thông số . Nếu nó vẫn còn làm phiền bạn, chỉ cần bấm nút để có được đề nghị như mặc định. Nó là một công cụ thiết kế cho cả người dùng mới và người dùng cấp cao.

Bạn phải đăng ký để thấy được link

Tính năng Tổng quan:

# Miễn phí bộ nhớ tự động để tăng tốc độ máy tính
# Bộ nhớ miễn phí để cải thiện thời gian phản hồi hệ thống
# Defrag không cần thiết các thông số trong nền
# Hệ thống màn hình tự động tối ưu hóa khi cần thiết mà không gián đoạn công việc của bạn
# Hiển thị hiện tại bằng cách sử dụng bộ nhớ trong thời gian thực
# Hiển thị hiện trạng sử dụng tập tin trong thời gian thực
# Hiển thị không gian của tập tin bị chiếm
# Điều chỉnh ưu tiên CPU phân bổ tự động
# Tối ưu hóa hiệu suất NTFS
# Xác định các thông số bộ nhớ mong muốn để miễn phí lên bộ nhớ hoặc phân mảnh bộ nhớ
# Phân tích và nhận ra thường xuyên sử dụng các ứng dụng
# Dừng quy trình và chương trình, đòi lại bộ nhớ bị chiếm bởi các quá trình liệt kê.

Bạn phải đăng ký để thấy được link

Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link

Keygen Crack
Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: