ZHPCleaner 2019.6.1.82 | 3.0 MB


ZHPCleaner được thiết kế để quét và sau đó loại bỏ adware, hijackers, thanh công cụ, và các phần quảng cáo tự bật lên có thể bao gồm trong trình duyệt của bạn.

Một trong những cách mà qua đó tin tặc kiểm soát máy tính bằng cách thêm các loại khác nhau của các phần mở rộng cho trình duyệt web. Có thể là trong các hình thức các thanh công cụ, ứng dụng hiển thị cửa sổ quảng cáo tự bật lên và các chương trình không mong muốn khác.

Tiện ích của bất kỳ trình duyệt tốt nào đều bị phá hủy bởi những kẻ tấn công phần mềm và có những trình duyệt không mong muốn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn như trang chủ, trang tìm kiếm cũng như các cửa sổ tự bật lên hoặc cài đặt thanh công cụ hoặc phần mềm độc hại nguy hiểm hơn trên máy tính Windows của bạn. Những phần mềm khong mng muốn này có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư hoặc làm suy yếu bảo mật của máy tính. Nếu bạn nghi ngờ rằng hệ thống của bạn có thể đã bị lây nhiễm, thì ZHPCleaner là một phần mềm di động miễn phí sẽ loại bỏ tất cả các trình duyệt của tin tặc, phần mềm quảng cáo, thanh công cụ và thiết lập lại cài đặt Proxy của bạn.

Tiện ích này đi kèm với một giao diện rõ ràng mà chỉ bao gồm các chức năng cốt lõi - quét, sửa chữa, và báo cáo. Khi chạy, nó sẽ nhanh chóng quét và hiển thị bất kỳ các mục tìm thấy và sau đó cho phép bạn sửa chữa chúng khi cần thiết.

Mục tiêu chính của nó là để khôi phục lại các thiết lập Proxy và loại bỏ các quảng cáo của trình duyệt . Nó nhằm mục đích loại bỏ các chương trình hiển thị quảng cáo, phần mềm không mong muốn, một số thanh công cụ gắn ghép cho trình duyệt, một số chương trình hợp pháp nhưng không cần thiết. ZHPCleaner không yêu cầu thủ tục cài đặt, do đó bạn có thể đặt trên USB hoặc trên các thiết bị di động. Rất đơn giản chỉ có ba nút "Scanner", "Clean" và 'Report'. Một mô-đun cho phép lựa chọn các dòng bạn muốn giữ. Sử dụng thuật toán mạnh mẽ, quá trình quét và làm sạch sẽ chỉ chạy trong vài phút. Nó tạo ra một báo cáo về thay đổi trên desktop Windows và trong một thư mục của người dùng.
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Chủ đề tương tự: