PIDKey Lite 1.45 | 12.35 MB

tgth.vn- PIDKEY Lite Chương trình này là sự kế thừa của PIDKEY và lấy từ ​​nó những ý tưởng tốt nhất. Các tính năng chính của chương trình là tạo ra một cơ sở dữ liệu SQL-không giống như PIDKEY, nơi mà các cơ sở được thực sự được lưu trữ trong các tập tin văn bản. Chương trình cho phép bạn thêm các key mới trong hai chế độ (thêm chế độ key được diễn tả ở bên dưới) và kiểm tra xem chúng trong cơ sở dữ liệu để tìm các key cần thiết, cập nhật các thông tin và (hoặc) để di chuyển chúng

Để xác định số lượng có sẵn key kích hoạt MAK, bạn phải có Internet. Chương trình không yêu cầu phải cài đặt và hoàn toàn di động. Các key căn bạn dựa trên GVLK-Keys, và các key từ các nguồn đáng tin cậy.

Sử dụng:

• Run PIDKey.exe, chọn cấu hình mong muốn, chèn key vào lĩnh vực đầu vào sau đó nhấn vào GO! .. Nhận diện cấu hình Key sẽ được kiểm tra đối với tất cả các cấu hình khởi động từ bắt đầu của danh sách cho đến khi dữ liệu chính xác được lấy ra.
• Chương trình có một số cấu hình được tích hợp , nhưng bạn cũng có thể tạo ra các cấu hình tùy chỉnh của bạn. Nếu bạn đặt tập tin cấu hình của bạn trong thư mục chương trình, tập tin sẽ được lưu trong một đường dẫn có liên quan và chương trình có thể làm việc với nó từ bất kỳ vị trí thư mục với chương trình.
• Khi bạn chọn một cấu hình tùy chỉnh một nút có sẵn để bạn xóa bỏ nó.
• Bạn có thể kiểm tra các key từ một tập tin. Bạn có thể sử dụng bất kỳ tập tin trong định dạng văn bản có chứa một key mà lẫn lộ với bất kỳ số lượng các key khác vì vậy nó sẽ được trích xuất một cách chính xác.

Tính năng
+ Kiểm tra thông tin về Key (PID & Activate counts).
+ Sao lưu danh sách key của bạn.
+ Kiểm tra thông tin của giấy phép (Key)
+ Khả năng kiểm tra kích hoạt bằng điện thoại cho các key Retail & MAK .

Hệ điều hành: Windows 7/8 / 8.1 / 10 & .NET Framework: 4,0


Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: