Screen to GIF 2.6 | 548.8 KB

tgth.vn - Một ứng dụng ghi lại hoạt động màn hình của bạn , sau đó tạo ra một hình ảnh động bằng cách sử dụng ghi đầu ra và lưu vào Desktop của bạn
Screen to Gif là một chương trình tiện dụng và đáng tin cậy được thiết kế để tạo ra hình ảnh động GIF từ màn hình được ghi lại .

Screen to GIF là một ứng dụng Portable nhỏ mà bạn có thể sử dụng để ghi một phần được chọn của màn hình máy tính của bạn dưới dạng GIF động. Nó có nhiều tính năng hơn bạn mong đợi trong một ứng dụng nhỏ, bao gồm:

+ Di chuyển cửa sổ của ứng dụng xung quanh để ghi lại các phần mong muốn trên màn hình
+ Tạm dừng và tiếp tục ghi
+ Sử dụng phím F làm phím tắt
+ Loại bỏ các khung không mong muốn trước khi lưu hình ảnh GIF động
+ Chọn thư mục lưu hình động. Nó lưu chúng trên máy tính theo mặc định

Screen to GIF không can thiệp vào bất cứ điều gì bạn đang làm và bạn có thể tiếp tục làm việc với chương trình mà bạn đang sử dụng vì ứng dụng có nền trong suốt. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy các cạnh và các điều khiển của nó, và bạn có thể điều chỉnh kích thước ngay cả bao phủ toàn bộ màn hình.

Bạn có thể tạo một vài cấu hình, bao gồm các phím F để sử dụng làm phím tắt, hiển thị con trỏ và cho phép chỉnh sửa sau khi ghi.

Tất cả những gì cần thiết để sử dụng ứng dụng này là tải xuống và trích xuất nó đến đích bạn muốn từ nơi bạn sẽ khởi chạy. Tất nhiên, bạn có thể thêm phím tắt của nó trên màn hình máy tính để khởi chạy nhanh.

Bạn phải đăng ký để thấy được link

Chủ đề tương tự: