Bạn phải đăng ký để thấy được link | 19.21 MB


tgth.vn - Ratiborus KMS Tools 2016 - Tất cả-trong-một bộ sưu tập để kích hoạt cho Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, Office 2010/2013/2016 từ Ratiborus


Bạn phải đăng ký để thấy được link


Tính năng của Ratiborus KMS Tools 2017

Bao gồm các chương trình sau đây:

+ AAct v3.2 Portable
+ Garbage Collector v1.3.4 x86_x64_06_02_2016
+ KMSAuto Lite Portable v1.3.1
+ KMSAuto Net 2016 v1.4.9 Portable
+ KMSCleaner v1.5 Portable
+ MSActBackUp Portable v1.1.0
+ MSAct Plus v1.0.6
+ Office 2013-2016 C2R Install v5.9.2
+ PIDKey Lite v1.4.1
+ UniCrypt 2016 v2.2

Whats New:
PIDKey Lite v1.4.1
Bạn phải đăng ký để thấy được link
Bạn phải đăng ký để thấy được link | zippyshare
Bạn phải đăng ký để thấy được link | dailyuploads

Bạn phải đăng ký để thấy được link


Chủ đề tương tự: