Comfort Keys giúp bạn có thể tùy đặt những phím nóng để truy cập cập nhanh, công việc này thực hiện rất nhanh chóng so với cách làm thủ công trong windown. Tới lúc gỡ bỏ chức năng phím tắt cũng rất nhanh và tiên lợi không ảnh hưởng Windows của bạn.

Comfort Keys sẽ giúp bạn:
• Khởi chạy chương trình và các trang web cần thiết mở bằng cách nhấn một phím nóng duy nhất.
• Chèn văn bản được xác định trước (mẫu email, chữ ký, mật khẩu, lời chào mừng, số điện thoại, địa chỉ, vv) sử dụng phím nóng hoặc quản lý những mẫu có sẵn.
• Thay đổi ngôn ngữ và những trường hợp gõ văn bản .
• Điều khiển âm lượng âm thanh một cách nhanh chóng và thuận tiện.
• Ghi lại trình tự nhấn key (macro) và chơi chúng trở lại nhiều lần như bạn cần.
• Hạn chế một số phím hoặc nhấn của một phím cụ thể.
• Bàn phím trên màn hình ảo
• Quản lý Clipboard .
• Quản lý mẫu văn bản .
• Một lá cờ ngôn ngữ luôn luôn nằm bên cạnh con trỏ văn bản và sẽ giúp xác định các ngôn ngữ hiện đang được sử dụng.
• Một cửa sổ lịch sử cho các ứng dụng trước đây được đưa ra với một khả năng khởi động nhanh lại.

Phím tắt được cấu hình chương trình làm việc trong tất cả các ứng dụng Microsoft ® Windows.
Trong khi quy định cụ thể các phím tắt, bạn có thể sử dụng bất kỳ phím bao gồm cả NumLock và CapsLock.

Việc xây dựng bàn phím trên màn hình sẽ giúp bạn chọn một sự kết hợp bàn phím thoải mái .Nó rất dễ sử dụng trong nhóm làm việc. Để làm điều đó, chỉ cần lưu các tập tin shortcut cho một nguồn tài nguyên mạng và cấu hình nó để được sử dụng.

Tính năng
- Giao diện đa ngôn ngữ
- Giao diện: khả năng cấu hình chủ đề giao diện
- Âm thanh: một khả năng để gán âm thanh cho các sự kiện chương trình
- Màu sắc: một khả năng cấu hình màu sắc chủ đề
- Hỗ trợ: ưu tiên hỗ trợ kỹ thuật
- Hướng dẫn cài đặt ban đầu
- Ngoại lệ: một khả năng để chỉ định các ứng dụng, trong đó Comfort Keys sẽ bị vô hiệu
- Tiêu chuẩn bộ phím nóng
- Nâng cao công việc chuyển đổi cửa sổ
- Quy trình lịch sử cửa sổ

On-Screen Keyboard
- Gestures chức năng hỗ trợ (nhanh vào các chữ in hoa, không gian, vv)
- Tùy biến: một khả năng tùy chỉnh cách bố trí bàn phím và tạo ra các loại bàn phím riêng của bạn
- Số lượng các loại có sẵn của bàn phím trên màn hình
- Word tự động hoàn thành chức năng
- Một cửa sổ nổi để khởi động bàn phím trên màn hình
- Một biểu tượng để khởi động bàn phím bên cạnh con trỏ văn bản
- Nâng cao thanh ngôn ngữ
- Áp dụng các biểu tượng shortcut được hiển thị trên bàn phím màn hình
- Phát triển: hỗ trợ kiểm soát chương trình bàn phím trên màn hình
- Ký tự đặc biệt: một khả năng hiển thị biểu tượng truy cập thông qua tổ hợp phím Ctrl và Ctrl + Shift
- Logon: Một khả năng hiển thị bàn phím trên màn hình trước khi đăng nhập vào hệ thống
- Tự động lặp lại chức năng
(ST)

Size: 5.86 MB

Bạn phải đăng ký để thấy được linkChủ đề tương tự: